Waarschuwing: verspreiding valse kredieten

De FSMA waarschuwt consumenten voor de verspreiding van spamberichten waarin valse kredieten worden aangeboden.

FSMA waarschuwt voor valse kredieten

Wat zijn valse kredieten?

Het gaat om frauduleuze kredietaanbiedingen die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De aanbieders zijn oplichters die zich voordoen als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Deze oplichters bieden kredieten aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet terugbetalen van de lening, of dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de ‘kredietgever’ met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

Hoe kan je valse kredieten herkennen en wat kan je eraan doen?

 • Controleer de gebruikte e-mailadressen. Geregistreerde kredietgevers en tussenpersonen gebruiken in principe een professioneel e-mailadres.
 • Spelfouten, onduidelijke logo’s en vage e-mailadressen die niets te maken hebben met de kredietgever, zijn belangrijke aanwijzingen dat het om fraude gaat.
 • Wees wantrouwig als er bijzonder gunstige kredieten worden aangeboden. Een hoge lening tegen een uiterst lage rentevoet of met een buitengewoon lange terugbetalingstermijn zou kunnen wijzen op fraude. Dat is zeker het geval wanneer dergelijke kredieten bij traditionele kredietgevers niet verkrijgbaar zijn.
 • Wees achterdochtig als een kredietgever vraagt om eerst een geldsom te betalen voor het dekken van bepaalde kosten voordat hij het krediet verleent.
 • Controleer steeds de identiteit van de aanbieder en ga na of die over de nodige vergunning beschikt. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan je gemakkelijk achterhalen of de aanbieder over de nodige vergunning of registratie beschikt. Aanbieders zonder vergunning of registratie mogen jou geen kredieten aanbieden.
 • Let op voor cloned firms: oplichters nemen de identiteit van vergunde ondernemingen aan, hoewel zij hiermee geen enkele band hebben.
 • Wees steeds op je hoede als je ongevraagd via e-mail wordt gecontacteerd. Het ontvangen van een e-mail waar je vooraf niet om hebt verzocht, is vaak de eerste stap van een frauduleuze praktijk.

Indien je inderdaad vermoedt dat je spamberichten ontvangt, verwijder deze dan meteen! Reageer zeker niet op kredietaanbiedingen die via ongevraagde e-mails worden gedaan.

Hoe kan je vermijden dat je op een lijst terechtkomt die door cybercriminelen wordt gebruikt?

Tips van www.safeonweb.be:

 • Hou je e-mailadres privé. Zorg ervoor dat je e-mailadres niet openbaar op het internet staat. Verzenders van spam en phishing zoeken geautomatiseerd het web af naar mailadressen. Denk altijd twee keer na voordat je ergens jouw e-mailadres achterlaat.
 • Reageer niet op ongewenste berichten en klik niet op ‘afmelden’ in spamberichten. Zo weten spammers en phishers dat het e-mailadres echt bestaat én nog gebruikt wordt. Je zal nog meer spam ontvangen. De links in de mails zijn bovendien meestal valse links.
 • Denk twee keer na voor je jouw e-mailadres opgeeft voor nieuwsbrieven en marketingacties.
 • Stuur kettingbrieven niet door. Het doorsturen van een kettingbrief zorgt ervoor dat je e-mailadres en dat van jouw contactpersonen verspreid wordt, waardoor je meer spam zal ontvangen.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.