Bij Quick Krediet zijn jouw gegevens veilig

Facebook, WhatsApp, Proximus, Colruyt, de gemeente, jouw voetbalclub, … Allemaal krijgen ze te maken met de nieuwe wet op de privacy die in gans Europa op 25 mei 2018 van start gaat. We geven je in dit blogbericht meer uitleg over deze wetgeving en hoe Quick Krediet veilig met jouw gegevens omgaat.

GDPR wetgeving

Waarover gaat het?

De wet op de privacy bestaat in België al sinds 1992. Maar nu heeft de Europese Unie er nog een schepje bovenop gedaan. De reeds bestaande regels worden verstrengd en verscherpt. Hierdoor wil Europa de persoonlijke gegevens van de Europese burgers beter beschermen.

Wat is het uitgangspunt?

Het uitgangspunt is dat niemand jouw persoonsgegevens mag verwerken. Gebeurt dit toch, dan mag dit enkel in het kader van een bepaald omschreven doel en moet dit duidelijk aan jou kenbaar gemaakt worden. Van zodra iemand jouw persoonlijke gegevens verwerkt in een bestand (elektronisch of op papier) geldt de nieuwe Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG). In ’t Engels: GDPR genoemd of General Data Protection Regulation.

Wat is het doel?

Data is big business geworden. Iedereen heeft een naam, maar ook een IP-adres en een surfgeschiedenis op het internet, en likes en foto’s op sociale media. Vaak werden deze gegevens verkocht of doorgespeeld aan anderen. Dat zal nu niet meer kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toelating.

Wat is jouw voordeel?

De wereld is een dorp geworden. Deze nieuwe wetgeving beoogt eenzelfde aanpak van de gegevensbescherming in alle lidstaten van de Unie.

Niets zal nog mogen verzameld of verwerkt worden zonder dat je toestemming geeft. Je zal ook het recht hebben om je gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook zullen jouw gegevens beter moeten beschermd worden door de instelling die je gegevens bewaart.

Bij ons ben je veilig

Quick Krediet respecteerde reeds in het verleden voor 100 % de Wet voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de AVG. Jouw verkregen persoonsgegevens worden door Quick Krediet verzameld, verwerkt en bijgehouden enkel en alleen met het doel om je een krediet te verlenen en voor het beheer van jouw lopend dossier. Ze worden enkel gebruikt gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het onderzoeken van de kredietaanvraag, het toekennen van het krediet en ook zolang het krediet loopt. Dus nooit langer dan nodig is. Krijg je graag meer details, lees dan verder in onze Privacy Policy.

Natuurlijk kan je bij Quick Krediet ook altijd inzage krijgen in jouw gegevens. Je kan ze laten verwijderen of laten verbeteren door je te richten tot Jan Muys, verantwoordelijke voor jouw gegevens bij Quick Krediet. Je kan dit eenvoudig doen door een mailtje te sturen aan quickkrediet@gmail.com.

“Let op, geld lenen kost ook geld”