De lening op afbetaling/persoonlijke lening

Wat is het?

Een lening of afbetaling kan je aangaan om zeer uiteenlopende redenen. Je kan er een tijdelijk geldprobleem mee oplossen, een dringende aankoop doen, openstaande rekeningen aanzuiveren, die ene droomreis maken, een huwelijk -of communiefeest betalen, medische kosten vergoeden, opknapwerken aan het huis uitvoeren, …

Kenmerken

Je betaalt de persoonlijke lening terug gedurende een vooraf afgesproken termijn. Je doet dit steeds aan hetzelfde maandbedrag. Dit maandbedrag bevat zowel een gedeelte kapitaal als een deel intrest. De duurtijd wordt bepaald in functie van het gevraagde bedrag en kan lopen van 24 maanden tot 84 maanden. Eigenaars kunnen zelfs krediet verkrijgen tot een termijn van 120 maanden. Je kan jouw lening steeds vervroegd terug te betalen. De vervroegde terugbetaling is bij wet vastgelegd, geldt voor alle bankinstellingen en voorziet erin dat je een groot deel van de intresten kan terugkrijgen.

Alles over het jaarlijks kostenpercentage (JKP) kan je lezen in ons blogbericht.

Wie kan een lening op afbetaling/persoonlijke lening aangaan?

Enkel als je in België woont kom je in aanmerking voor een krediet. De belangrijkste regel is dat de verhouding inkomsten/lasten in evenwicht moeten zijn. Concreet betekent dit dat je voldoende inkomsten moet hebben om de lening die je bij ons wilt aangaan te kunnen terugbetalen. Elke aanvraag wordt voorgelegd aan de centrale van de Nationale Bank. Rekening houdend met jouw inkomsten en lasten bepalen we samen of jouw aanvraag wordt geaccepteerd.

“Let op, geld lenen kost ook geld.”